Erasmus plus

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V novi program so vključene tudi akcije programa Jean Monnet kot samostojno nespremenjeno področje.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

Inštitut Padma sodeluje pri programih Erasmus Plus in je s partnerskimi organizacijami izvedel ali izvaja projekte:

  • Erasmus Plus učna mobilnost za mladinske delavce (KA105) Creative Encounter: usposabljanje na delovnem mestu
  • Erasmus Plus učna mobilnost za mladinske delavce (KA105) Siena Ljubljanica Ombre: usposabljanje na delovnem mestu
  • Erasmus Plus učna mobilnost za mladinske delavce (KA105) Ubuntu Recountinued: usposabljanje na delovnem mestu
  • Erasmus Plus učna mobilnost v izobraževanju odraslih (KA104) Taste of words: usposabljanja na sorodni organizaciji v tujini
  • Erasmus Plus učna mobilnost v izobraževanju odraslih (KA104) Creative Encounters with Art and Non-formal Education : usposabljanja na sorodni organizaciji v tujini

Učna mobilnost posameznikov

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Poleg neposrednih vplivov na posameznike naj bi aktivnosti znotraj projektov mobilnosti prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike znotraj institucij oz. organizacij, ki so v projekte vključene, ter ne nazadnje tudi inovacije in reforme samih sistemov izobraževanja.

KA1 nudi možnosti sodelovanja na decentralizirani ravni v sodelovanju z nacionalno agencijo in centralizirano v sodelovanju z Izvajalsko agencijo na evropski ravni.

Več o Erasmus lahko izvesto na domači strani:

movit